Välkommen till TIE – Teknik Information Ekonomi

Oavsett om kunskapens frukt verkligen var ett äpple eller ej, har äpplet kommit att symbolisera kunskap. Det är med just kunskap i kombination med känsla som vi på TIE vill förknippas med när vi utför våra tjänster.Vi erbjuder konsulttjänster inom tre olika affärsområden. TEKNIK – INFORMATION – EKONOMI Inom affärsområdet INFORMATION så erbjuder vi webbhotell med en egen CMS lösning, TWS-WEBSITE. En enkel och kraftfull webb lösning för mindre och medelstora företag.Vårt motto är att erbjuda tjänster ”med känsla för vad som är rätt för kunden”

Istället för att företag skall anlita flera leverantörer för att genomföra uppdrag inom IT, ekonomi så hanterar vi på TIE hela kedjan. Företaget minskar därmed sina dolda kostnader i form av ökad administration, minskade samordningseffekter och lägre total kvalité på genomfört uppdrag.

Pneumatiksystem

Vi tar hand om dina pneumatikssystem.

www.pneumatiksystem.se

Pneumatiksystem specialisten.

Hydrauliksystem

Vi tar hand om dina hydrauliksystem.

www.hydrauliksystem.se

Hydrauliksystem specialisten.