Vår affärsidé är att med personligt engagemang erbjuda företag kompetens som leder fram till kostnadseffektiva och kreativa lösningar inom teknik, information och ekonomi.

Vi ser till helheten

Istället för att företag skall anlita flera leverantörer för att genomföra uppdrag inom IT, ekonomi så hanterar vi på TIE hela kedjan. Företaget minskar därmed sina dolda kostnader i form av ökad administration, minskade samordningseffekter och lägre total kvalité på genomfört uppdrag. Vår ambition är att vara ett företag som fungerar som en partner där personlig kontakt och kompetens inom verksamhetsområdet är en viktigt aspekt. Detta genomsyrar hela affärsprocessen från första kontakt till leverans tillfället. Vi ser fram emot att du snart sätter oss i arbete.