Fokus på mindre och medelstora företag

Våra referenser är välrenommérade mindre och medelstora svenska bolag som är belägna i regionen. Därav har vi byggt upp relationen genom mångårig erfarenhet från diverse branscher vilket uppskattas av våra kunder. Den stora andelen av våra kunder har en anknytning till industrin. Genom aktivt arbete med kunder skapas starka relationer med bolaget, vilket resulterar i en hög återköpsfrekvens. TIE AB’s samlade kompetens och arbetslivserfarenhet gör oss unika inom våra affärsområden, där kompetens, kostnadseffektivitet och engagemang för kunden alltid sätts i fokus. Kontakta oss så berättar vi mera kring våra uppdrag.